Poplave ter gmotna in druga škoda, ki jo povzročajo, so  tudi v Sloveniji ena od najbolj perečih problematik, še posebej v zadnjih desetletjih, ko se tudi pri nas soočamo z vse pogostejšimi izjemnimi vremenskimi pojavi. Eno od poplavno najbolj prizadetih območji je tudi porečje Drave, kjer poplavljajo tako Drava kot tudi njeni številni pritoki.

 

Poplavna problematika Drave je zelo kompleksna, poplavno ogrožena območja pa se raztezajo po skoraj celotnem njenem toku skozi Slovenijo in na številnih njenih pritokih. Z izvedbo  kohezijskega projekta 'Zagotovitev poplavne  varnosti na porečju Drave – I. faza', v okviru katerega bodo v letih 2013- 2015 izvedeni protipoplavni ukrepi na nekaterih najbolj problematičnih območjih v porečju Drave, se bo na približno 2.300 ha površin zmanjšala poplavna ogroženost, korist od ukrepov pa bo imelo več kot 20.000 prebivalcev ob Dravi in njenih pritokih.

 

 
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda;  prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

 

Novice

V teh dneh potekajo pripravljalna dela za začetek urejanja protipoplavne varnosti reke Pesnice. Izvedla se bo rekonstrukcija akumulacije (AK) Pristava, v okviru katere je predviden nov prelivni objekt. Glavni cilji rekonstrukcije so zagotavljanje stalne ojezeritve in potrebne prevodnosti visokih vod ter znižanje visokih vod reke Pesnice. AK Pristava je bila izgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja v okviru izgradnje hidromelioracijskega sistema Pesnica, kot zadrževalnik visokih vod reke Pesnice. Akumulacija po več kot 30 letih in po posegih v vodni režim ob izgradnji avtoceste ne zagotavlja več funkcionalnosti in varnosti obstoječih objektov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

...

Kohezijski projekt zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Drave s posebno spletno stranjo, na katero ste vstopili, dobiva novo dimenzijo. Obveščanje javnosti o projektih, ki se izvajajo s pomočjo kohezijskih sredstev, je običajen del tovrstnih projektov. Na spletni strani www.porecje-drave.si boste v naslednjih mesecih vse do zaključka projekta poleg osnovnih informacij našli tudi aktualne informacije o poteku del in realizaciji načrtovanih aktivnosti, informativno-promocijske materiale, prav tako pa nam lahko pošljete tudi vaša vprašanja in mnenja. Vabljeni k ponovnem obisku!

Zanimive povezave

  • Dokumenti in spletne strani,
    povezani z upravljanjem voda in zmanjšanjem škodljivega delovanja voda
  • Poplave
  • Povezave na strani z vsebinami, vezanimi na EU
 
 

PREBERI VEČ

Imate vprašanje?

Vas zanima več o projektu
in na strani niste našli iskanega odgovora?

Pošljite nam svoje vprašanje in z veseljem bomo odgovorili nanj.

 
 

PREBERI VEČ

Oglejte si fotogalerije

Oglejte si fotografije poteka del v fotogaleriji

 
 

PREBERI VEČ