Informativni materiali

Zloženke

Zloženka Spodnja Drava
Zloženka Meža z Mislinjo
Zloženka Pesnica
Zaključna zloženka o projektu

Članki v tiskanih ​m​edijih

Marec 2015: Novice občine Duplek
April 2015: SGlasnik
Maj 2015: Ovtarjeve novice
Julij 2015: Ravenski razgledi

Radijske oddaje

Radio Maribor

26. 2. 2015: Ukrepi Dogoše in Malečnik
5. 3. 2015: Ukrepi Vurberk - Spodnji Duplek

Koroški radio

5. 3. 2015: Ukrepi na Suhadolnici, 1. del
5. 3. 2015: Ukrepi na Suhadolnici, 2. del

12. 3. 2015: Ukrepi na Meži, 1. del
12. 3. 2015: Ukrepi na Meži, 2. del

Radio Slovenske gorice

26. 5. 2015: Nadgradnja AK Pristava, 1. del
26. 5. 2015: Nadgradnja AK Pristava, 2. del

Jumbo plakati

Porečje Drave - jumbo plakat Duplek in Dogoše + Koroška

Jumbo plakat Duplek in Dogoše

Jumbo plakat Koroška