Izvajalci

Izvajalec del (projektiranje, nabave opreme in gradnja):

 • JV Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d. (vodilni partner) in Mura – vodnogospodarsko podjetje d.d.  (partner)
  • Podprojekt "Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na območju Malečnika in visokovodni nasip Dogoše"
  • Podprojekt ''Vodnogospodarska ureditev Spodnje Drave, Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka"
 • Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.
  • Podprojekt "Meža – izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge na Prevaljah od km 12+743 do km 13+390, odsek Ravne I in Dobja vas"
  • Podprojekt "Ureditve poplavne varnosti na območju Meže z Mislinjo – poglobitev in širitev struge Suhodolnice"

Nadzor:

 • JV Projekt d.d. Nova Gorica (vodilni partner) in DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj in infrastrukturo d.o.o. (partner)
  • Ureditve na Spodnji Dravi
 • Projekt d.d. Nova Gorica
  • Ureditve Meže na Ravnah na Koroškem in Prevaljah  ter Suhodolnice v Slovenj Gradcu
 • HSE INVEST d.o.o., Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor
  • Ureditve na območju Dravinje s Polskavo (1. faza)

Obveščanje javnosti:

Dialog-si.net d.d., Ljubljana