Poplavna problematika porečja Drave

Poplave se na posameznih vodotokih pojavljajo v določenih časovnih presledkih. Glede na povratno dobo visokih voda ločimo naslednje poplavne linije:

  • poplavne linije s povratno dobo pojavljanja visokih vod v obdobju do 5 let (pogoste poplave)
  • poplavne linije s povratnimi dobami 10 do 20 let (10- do 20-letne poplave)
  • poplavne linije s povratno dobo 100 let in več (katastrofalne poplave)